Deratizacija

Deratizacija je postupak suzbijanja glodavaca (kućni miš, štakor) značajnih sa javnozdravstvenog, estetskog i ekonomskog gledišta. Glodavci imaju ogroman potencijal razmnožavanja te ih je zato potrebno redovito suzbijati. Razmnožavaju se tijekom cijele godine i nedovoljno redovito i sveobuhvatno, zatim površno i nesustavno tretiranje određenog područja dovodi do povećanja pojave glodavaca i posljedica koje to za sobom povlači.

Svrha je obvezatne sustavne deratizacije da suvremenim postupcima primjene raticida, svede populaciju štakora na nivo podnošljivosti, tj. na razinu kada glodavci neće predstavljati veću opasnost za zdravlje građana, u kojem se slučaju bitno smanjuje ekonomska šteta koju čine glodavci.

Deratizacija se provodi izlaganjem zatrovanih meka kumulativnim otrovom, a u sebi sadrže gorku tvar koja kod ljudi i životinja izaziva gađenje i povraćanje te na taj način sprječava gutanje zbog intenzivnog gorkog okusa.

Meke se izlažu u kanalizacijske provodnike vezane žicom, direktno u staništa, u deratizacijske kutije koje su posebno označene, te sprečavaju rasipanje i kvarenje, a i onemogućuju domaćim životinjama uzimanje meke. Vodi se evidencija o shemi postavljanja meka u svim prostorima (sheme objekta) i javnim površinama.

Preventivna deratizacija provodi se dva puta godišnje (proljeće i jesen) kada se ujedno očekuje i najveća biološka pojavnost štetnih glodavaca, a vezano uz klimatske uvjete koji im u tim razdobljima naročito pogoduju.

Deratizacija objekata obavlja se višekratno, ovisno o infestaciji, namjeni i vrsti objekata.