Kako možete sami smanjiti pojavu glodavaca u okolini?

 1. Ne odlažite kućni i ostali organski otpad u vrećicama na javnim površinama nego isključivo u kantama ili kontejnerima kako bi onemogućili pristup i hranjenje štetnih glodavaca!
 2. Građevinski i svaki drugi slični otpad odlažite na za to predviđenim mjestima za deponiranje takve vrste otpada!
 3. Ne ostavljajte hranu za kućne ljubimce i domaće životinje u vrtovima niti na drugim javnim površinama!
 4. Temelji objekata u kojima živite i radite moraju biti građevinski pravilno i kvalitetno izrađeni!
 5. Zatvarajte sve ulazne otvore dovodnih i odvodnih instalacija u vašim objektima!
 6. Sva ulazna vrata trebaju tijesno prijanjati uz dovratnike (štokove) kako ne bi bilo suvišnih pukotina kroz koje se mogu provlačiti štetni glodavci!
 7. Ugradite zaštitne mreže na prozore, odzračnike i ostale otvore na objektu te ispravne sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu!
 8. Onemogućite kapanje vode iz žljebova te drugih vrsta cijevi i spriječite zadržavanje vode u lokvama!
 9. Ako skladištite hranu činite to na način da onemogućite pristup štetnim glodavcima te povremeno kontrolirajte i preslagujte uskladištenu hranu!
 10. Štakori i miševi obožavaju grmlje i puzajuće biljke oko objekata u kojima živite i radite pa je nužno potrebno da kontinuirano održavate urednim Vaše vrtove te sve javne površine!
U potrazi za hranom štakor tijekom noći prijeđe do 2 km ne razmišljajući što je privatno vlasništvo (stambeni objekt, dvorište, obiteljska kuća itd.), a što je vlasništvo države, županije ili jedinice lokalne samouprave.

Mišja groznica

Prijenosnici ove bolesti su divlji mišoliki glodavci, odnosno mali miševi koji prelaze preko šumskih plodova i svega što raste na zemlji, kao i namirnica koje izletnici ostavljaju nezaštićene, a potom ih konzumiraju.
Inkubacija traje 7-45 dana. Prvi simptomi bolesti obično su temperatura praćena bolovima u predjelu bubrega, jaka glavobolja, groznica i mučnina. Jedan od vidljivih simptoma je difuzno crvenilo lica i vrata nalik opeklinama od sunca koje se javlja u više od 90 posto oboljelih.
Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.
Nije samo šuma mjesto gdje se može zaraziti mišjom groznicom.
Budite oprezni kada čistite podrume, garaže, tavane ili duže vrijeme nekorištene prostore, jer za zarazu je dovoljan jedan udah.
Za vrijeme boravka u prirodi:
 • Čuvajte hranu i piće u zatvorenim posudama;
 • Ne ostavljajte ostatke hrane i druge otpatke u prirodi;
 • Ne pijte vodu iz neuređenih šumskih izvora;
 • Izbjegavajte sve radnje pri kojima nastaje prašina, slaganje i prenošenje suhog granja, lišća, trave i sijena;
 • Plodove ubrane u prirodi koji se jedu sirovi treba dobro oprati tekućom vodom; -
 • Oprati ruke nakon boravka u prirodi.