O nama

Tvrtka "PESTIC" d.o.o. Kraljevica osnovana je 1994.godine, a osnovna djelatnost tvrtke je provođenje mjera sanitarne zaštite odnosno mjera dezinfekcije (suzbijanje štetnih mikroorganizama), dezinsekcije (suzbijanje štetnih insekata), deratizacije (suzbijanje štetnih glodavaca) koje čine opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Tvrtka pruža kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, počevši od izrade obvezatnog Plana i programa mjera, provedbe, edukacije zaposlenih i monitoringa, odnosno u potpunosti provodi obvezatne DDD mjere na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN RH br. 35/07) za što posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Osim osnovnih DDD mjera provodimo i:
  • dezinfekciju u cilju suzbijanja virusa Covid-19
  • dezinfekciju cjevovoda
  • dezodoraciju (uklanjanje neugodnih i nepoželjnih mirisa)
  • snabdijevanje sredstvima za dezinfekciju i čišćenje
  • odbijanje zmija
  • zaštitu od ptica
  • čišćenje ekstremnih zaprljanja
Na početku našeg djelovanja krug korisnika naših usluga prostirao se na području Primorsko goranske i Istarske županije, danas se možemo pohvaliti uspješnom poslovnom suradnjom sa nizom općina i gradova, tvrtki i ustanova iz državnog sustava kao i onih u privatnom vlasništvu na području cijele Republike Hrvatske. Pri radu isključivo koristimo sredstva koja zadovoljavaju visoke standarde očuvanja okoliša i koje preporučuju nadležna Ministarstva Republike Hrvatske.
Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga, sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će osnovne smjernice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje okoliša dio naše poslovne politike.