Dezinsekcija

Mjerom dezinsekcije suzbijaju se insekti (žohari, muhe, komarci, mravi, buhe, stjenice, ose, stršljenovi… ) odnosno člankonošci ili njihovi razvojni oblici koji su štetni za čovjeka kao prenosioci uzročnika zaraznih bolesti, izazivači alergijskih reakcija ili su nametnici i štetnici, a mogu svojim prisustvom smetati i tako umanjiti kvalitetu života.

Najraširenija metoda suzbijanja insekata je kemijska metoda, koja se temelji na primjeni kemijskih sredstava tzv. insekticida, koji imaju izraženo toksično djelovanje na insekte i njihove razvojne oblike. Odabir metoda aplikacije insekticida kao i vrste insekticida u postupku dezinsekcije vršimo neposredno, ovisno o procjeni i stanju na terenu.

Dezinsekciju obavljamo sljedećim najsuvremenijim metodama aplikacije:
  • vlažna kontaktna dezinsekcija tlačnim prskalicama
  • motornim prskalicama
  • zamagljivanje električnim uređajem
  • generatorima za toplo i hladno zamagljivanje
  • zasipavanje larvicidima
  • nanošenjem insekticidnih gelova
  • postavljanjem različitih feromonskih klopki

U praksi sve više koristimo larvicidno uništavanje insekata (komaraca) izlaganjem i otapanjem posebnih granulata i tableta u vodama stajačicama (kanalizacijski otvori, lokve, spremnici s vodom, drenažni kanali, fontane, septičke jame, močvarni tereni, bare, mlake i sl.). Posebno tretiramo kanalizacijske otvore i septičke jame (kako larvicidno, tako i adultno) zbog jače toksičnosti tih mjesta i veće mogućnosti prenošenja bolesti putem insekata (komaraca).

Pojavom odraslih (adulticidnih) oblika komaraca i muha vrši se postupak toplog zamagljivanja koristeći piretroide u vodenom ili mineralnom uljnom rastvoru kako ne bi došlo do ukupnog opterećenja okoliša štetnim otapalima. Provodi se i tretman posebnim uređajem za dezinsekciju (ULV aplikator).

Budući da se tretira okoliš veliku pažnju posvećujemo izboru pojedinog preparata kako bi onemogućili kontaminaciju okoliša te bilo kakvo štetno djelovanje na toplokrvne životinje i ljude.